Uudistuksen vaiheet

Tapiolan keskustaa on uudistettu perusteellisesti Tapiolan alkuperäistä henkeä kunnioittaen. Siitä tulee Suomen suurin yhtenäinen kävelykeskusta, joka on elävä ja viihtyisä kaupunkikeskus tapiolamaisen vihreyden keskellä.

Uudistunutta Tapiolaa ovat korkeatasoiset joukkoliikenneterminaalit, toimivat pysäköinti- ja huoltojärjestelyt, monipuoliset palvelut sekä viihtyisät jalankulkualueet ja kohtaamispaikat. Myös asumiseen panostetaan: uusia asuntoja rakennetaan yli 2 000 ihmiselle. Asutuksen lisääntyminen palveluiden ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteydessä on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja se turvaa myös keskuksen elinvoimaa ja elävyyttä.

Tapionraitin ja Keskusaltaan ympärillä olevaa rakennustaiteellisesti arvokasta ns. Ervin keskustaa kehitetään sen omat lähtökohdat huomioiden. Siksi alueella rakennetaan vain paikkoihin, jossa on aiemmin ollut rakennuksia. Tapiolan uudistamissuunnitelma tekee 1980-luvulla rakennetun liikekeskuksen pohjalle viihtyisän ja energiatehokkaan kävelykeskustan. Pääosin koko keskus on uusittu 2020-luvun alkuun mennessä.

Tapiolan keskus ja Leimuniitty.

 

Uudistamisen monta vaihetta

Yksi merkittävä osa uudistusta oli Tapiolan keskuspysäköintijärjestelmän eli Tapiola Parkin ensimmäinen vaihe, joka valmistui keväällä 2013. Silloin valmistui Tapionaukion maanpäällinen ja maanalainen pysäköintilaitos, jossa on 330 maanalaista ja 120 maanpäällistä pysäköintipaikkaa. Tapiolan Parkin toisen vaiheen 1600 pysäköintipaikkaa suoraan keskuksen alle valmistuivat keväällä 2016. Pysäköintitilojen yhteyteen on rakennettu liiketiloja palvelevat keskitetyt huoltotilat.
Tutustu Tapiola Park -pysäköintilaitoksen kehittämiseen.

Kauppakeskus AINOAn ensimmäisen vaihe valmistui syksyllä 2013, jolloin entisen Sokoksen tavaratalon tiloissa avautui 30 liikkeen kokonaisuus. Vuonna 2017 avattiin toinen vaihe, jonka tiloissa ovat mm. Stockmann sekä 20 muuta liikettä ja palvelua. AINOAn kolmannen vaiheen avajaiset olivat 24.10.2019.
Lue lisää AINOAn rakentamisen vaiheista.

Tapiolan joukkoliikenne on uudistunut merkittävästi uuden bussiterminaalin ja metron myötä. Kun Merituulentien bussiterminaalin uudistus valmistui vuonna 2019, Tapiolasta muodostui yksi Espoon joukkoliikenteen solmukohdista.

Uudistaminen jatkuu vielä muutamia vuosia. Jo nyt on Tapiola jälleen keskus, johon tullaan katsomaan uusinta ja laadukkainta kaupunkirakentamista ja kaupunkielämää.


AINOA Länsituulenkujalta kuvattuna.

Puutarhakaupungin perinteitä kunnioitetaan

Tapiola oli syntyessään modernin puutarhakaupungin korkealaatuinen esimerkki. Tapiolan keskuksen ensimmäiset 1950- ja 1960-luvuilla rakennetut osat Tapionraitin varrella muodostavat edelleen arvostetun rakennustaiteellisen kokonaisuuden. Tämän alkuperäisen keskuksen eteläpuolelle toteutetut korttelit on uudistettu metron myötä samoin kaupunkisosiologisin periaattein ja yhtä korkeatasoisiksi kuin alkuperäinen Tapiola. Tapiolan keskuksen ilme on kirkastunut ja voimistunut. 1950- ja 1960-lukujen keskusta muodostaa Tapiolan kulttuurisen keskuksen, kun taas Merituulentien kohdalle muodostuu tulevaisuuden keskus.

Uudistunut Tapiolan keskus on Suomen laajin yhtenäinen kävelykeskusta. Keskuksen eteläiset ja pohjoiset osat yhdistyvät näin kiinteäksi kokonaisuudeksi. Metroaseman tuntumassa on runsaasti parkkitiloja polkupyörille, keskukseen tulee uusia aukioita sekä kävelykatuja ja kattomaailmasta tulee vihreä ja huoliteltu.


Uudistunut Tapiolan keskus on Suomen suurin yhtenäinen kävelykeskusta.